dreamstimefree_182840
stripes.jar – voor gebruik van Stripes commons-logging.jar – voor gebruik van Stripes javax.servlet.jsp.jstl-api-1.2.1.jar – voor JSP javax.servlet.jsp.jstl-1.2.1.jar – voor JSP  

De WEB-INF/lib/ jars


rolodex
JSTL is een verzameling van verschillende tag-bibliotheken, waarin programmeertaalconstructies zijn vastgelegd. JSTL en EL kunnen door elkaar gebruikt worden. De JSTL tags hebben de syntaxis van XML. Dit betekent dat iedere tag een “namespace” heeft – in dit geval een prefix die aangeeft uit welke bibliotheek de tag komt. Eén […]

JSTL, de tag libraries1317230_29811116
EL is een compacte manier om informatie uit JavaBeans, maps, arrays en lists te halen die als attributen van een webapplicatie (zgn. session) zijn opgeslagen. En dat impliceert meteen het nadeel van EL: het voorziet in geen enkele manier om properties te ‘setten’, daarvoor zul je dus weer de JSP […]

JSP Expression Language (EL)


1102826_24364966
In JSP kunnen m.b.v. speciale tags JavaBeans worden benaderd, waardoor de hoeveelheid javacode in de JSP aanzienlijk wordt verminderd. Zo kun je met de <jsp:useBean/> tag een klasse benaderen, waar je anders een stuk code voor zou moeten schrijven. De tag <jsp:getProperty/> kan dan gebruikt worden om de properties van […]

JSP tagsQvnFC2SneaVt2523looW25edgrxhk2hAK7DpbET85FALAYspN
Een JavaBean is een klasse en die moet aan drie regels voldoen: hij moet een constructor bevatten zonder argumenten hij mag geen openbare attributen (properties) hebben hij moet voor ieder property, dat benaderd moet kunnen worden door een JSP een getter (een ‘is’ voor een boolean) en een setter hebben […]

JavaBeans


tag
Als je ooit JSTL wilt gaan gebruiken in combinatie met Tomcat 7, weet dan dat Tomcat 7 een Servlet Container 3.0 is en dat je de volgende zaken moet regelen (en niks meer dan dat!). in je web.xml vervang je de <web-app> inhoud met dit: <web-app xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd” […]

JSTL, web.xml en Tomcat 7dreamstimefree_110772
Open de terminal app en tik het volgende in. Als je gevraagd wordt om een wachtwoord, tik dan het wachtwoord waarmee je ook je mac ontgrendelt. Starten MySQL sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start Stoppen MySQL sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server stop Herstarten MySQL sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server restart

Starten, herstarten en stoppen van de MySQL server op de ...


1309608_59631947
Wil je uitproberen wat er gebeurt als je een class of id of tag toevoegt aan een CSS? Dat kan via JSBin.com. Het effect van een wijziging wordt direct duidelijk. Neem een account via GitHub, dan bewaart JS Bin je vorderingen.

Cascading Style Sheetsserving
Servlets en JSP’s worden gebruikt om client HTTP requests af te handelen, html pagina’s te maken met de gewenste informatie en vervolgens een HTTP response terug te sturen. Dit alles gebeurt via de servlet/jsp engine. Servlets zijn Java klassen die de HttpServlet klasse extenden. Deze bevat de doGet en doPost […]

Servlets en JSP’s


abstract-shape-1178168-m
REQUESTS De eenvoudigste opmaak van een HTTP request (bijvoorbeeld een gebruiker die een bepaalde URL wil bezoeken), ziet er als volgt uit: GET /jh/index.html HTTP/1.1 Host: www.eenofanderewebsite.nl De algemene vorm is: METHODE /pad-naar-bestemming HTTP/versienummer Algemene Header (1): waarde Verzoek Header (2): waarde Entiteit Header (3): waarde <lege regel> [inhoud] (komt […]

HTTP requests en responses